Supra Falcon –黑/霓虹橙

Supra Falcon –黑/霓虹橙

supra-falcon-black-neon-orange-5-570x377

美国街头滑板潮流品牌Supra推出Falcon 黑/霓虹橙配色版本,鞋身选用了纯黑色马毛材质,柔软光滑,而内衬以及大底的霓虹橙配色的选择更是让其格外引人注目,现已在知名潮流店铺Social Status发售。

supra-falcon-black-neon-orange-8-570x387 supra-falcon-black-neon-orange-7-570x377 supra-falcon-black-neon-orange-6-570x377 supra-falcon-black-neon-orange-4-570x377 supra-falcon-black-neon-orange-2-570x393 supra-falcon-black-neon-orange-1-570x377